Få skrevet din livsfortælling!

Du får en E-bog eller et trykt hæfte/bog, som er skrevet med udgangspunkt i de fortællinger om dit eget liv, som du deler med mig. Du fortæller i den rækkefølge, du har lyst til, og som minderne vælder frem. Bagefter sætter jeg indholdet sammen i den form, vi har aftalt, sådan, at du får en sammenhængende og læseværdig fortælling.
 
 
Forfatteren til din fortælling arbejder med litteratur hver eneste dag, er cand.mag i dansk og historie, og har en meget bred erhvervsmæssig baggrund, som giver mig en umiddelbar forståelse for mange forskellige mennesker og deres baggrund. Jeg er god til at være ærligt nysgerrig, lytte og stille spørgsmål, og jeg har let ved at skabe en tillidsfuld stemning og åbne op for samtalen. Jeg er respektfuld og ærbødig overfor andre menneskers baggrund, erfaringer og livsvalg
 
 

Det er vigtigt!

Når et mennesker bliver stillet spørgsmål og lyttet til, så husker det væsentligt mere, end når det selv kaster sig over sine erindringer. Tankerne kan frit få lov at flyde uden at blive bremset af at skulle skrive ned imens. Samtidig ved vi, at det er meget livsbekræftende og stimulerende for et menneske at få lov at blive spurgt og lyttet til om det levede liv. Det giver en følelse af anerkendelse og stolthed, og der kommer kød på fortællingerne, fordi minderne træder frem, mens han eller hun fortæller.

Der er ofte stor geografisk afstand mellem familiemedlemmer. Måske får man ikke så ofte mulighed for at fortælle og give sine erfaringer og historier videre. Det kan både være fortællinger om eget liv, men også ofte fortællinger om slægten, som kan gå tabt. Hvis man får skrevet fortællingerne ned, før det er for sent, har hele familien en uvurderlig gave for livet og for senere generationer.

Det er også relevant for dig!

Man behøver langt fra være rig, berømt eller gammel for at få skrevet sin selvbiografi!
 
Alle har levet deres eget helt unikke liv, fyldt med gode minder og historier, som fortjener at blive skrevet ned. Og alle fortjener at blive lyttet til.

Det er en fantastisk gave til dine børn, børnebørn, oldebørn og øvrige efterkommere. Eller det er, omvendt, en gave til dine forældre eller bedsteforældre, at du viser dem, at du gerne vil have deres livshistorier skrevet ned.
 
 
UNID Unna Hvid Storytelling | CVR: 32608000 | 2500 Valby  | Tlf.: +45 28833115 | unid@dinselvbiografi.dk